Werkwijze Osteopathie

Werkwijze Osteopathie

De osteopaat onderzoekt eerst of er contra-indicaties zijn om te behandelen. Wanneer nodig wordt altijd doorverwezen naar een arts of andere specialist. Osteopaten zijn opgeleid om onderliggende ziektebeelden te herkennen.

Vervolgens gaat de osteopaat het hele lichaam onderzoeken op beweeglijkheid; dus niet alleen de klachtenregio. De behandeling is verder gericht op het beweeglijk maken van de delen die minder bewegen en invloed hebben op de klacht. Dit gebeurt met zachte handgrepen.

3
TwitterFacebookLinkedin